Gerechtelijke informatie

Let op: de namen van de merkhouders en de merkparfums worden enkel vermeld om mogelijke gelijkenis aan te duiden.
Romeojuliet.be geeft dus geen enkel garantie t.a.v. de mogelijke gelijkenis tussen haar parfums en de hiervoor genoemde merkparfums.

Het is aan de klant en aan de klant alleen om te beoordelen of hij de geurnoten van de merkparfums in de Romeo Juliet Parfums kan herkennen.

Vonnis AR 2012/9027, d.d. 30/5/13, van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, laat toe om merknamen en namen van merkparfums te gebruiken in reklame, voor zover er geen expliciete- of impliciete suggestie zou van uitgaan dat de parfums aangeboden door Romeojuliet.be gelijk of bijna gelijk zijn aan merkparfums.
 

Meer informatie over internationale online verkoop vindt u op het ODR platform